Zasady współpracy

  1. Klientka może dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu 792 882 105, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 lub przez formularz kontaktowy.
  2. Sesja trwa od 30 do 60 minut, o długości trwania sesji decyduje Coach.
  3. Klientka ma prawo do otrzymania pomocy zgodnie z najnowszą wiedzą i umiejętnościami eksperta.
  4. Klientka ma prawo do ochrony dóbr osobistych, tajemnicy sesji.
  5. Korzystanie z usług jest dobrowolne i odpłatne, aktualna cena za sesje wynosi 200 zł.
  6. Klientka lub jej reprezentant zobowiązany jest uiścić opłatę za usługę z góry, (w przypadku nieuiszczenia opłaty za usługę Coach może odmówić wykonania usługi).
  7. Numer konta do przelewu 81 1140 2004 0000 3802 8181 6784.
  8. Jeżeli Klientka nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązana do powiadomienia o tym Coacha, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Brak informacji o nieobecności w tym terminie powoduje naliczenie standardowej opłaty.
  9. W przypadku spóźnienia się Klientki na spotkanie z Coachem, skraca się ono, o czas spóźnienia Klientki, bez wpływu na cenę usługi.
  10. Sesje odbywają się za pośrednictwem aplikacji Zoom lub w inny sposób ustalony z Klientką.

Dołącz do kobiet, które chcą podnieść jakość swojego życia

Z radością Ci w tym pomogę.